REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIX
  Mozaicul este o revistă culturală de tradiție, fondată la Craiova de către Constantin Lecca în 1838, cu un program proeuropean.

    Reluat după 160 de ani, în 1998 în serie nouă, Mozaicul se așează în continuarea opțiunii europene, prin asumarea unui program neopașoptist în sensul dat acestei noțiuni de Adrian Marino, mentorul spiritual al revistei.

    În cei zece ani de la apariție, Mozaicul și-a definit opțiunea de a identifica și promova valorile culturale de circulație națională și universală din Oltenia, rămânând deschisă în același timp prezentării unor evenimente culturale din spațiul național, astfel încât să se opună enclavizării culturale.

  Revista apare lunar și cuprinde eseuri, beletristică, cronici literare, teatrale, muzicale, de artă plastică, interviuri, reportaje, breviar, revista presei culturale, grafică.
Lucrarea de față evidențiază beneficiile multiple ale folosirii artei dramatice în predarea limbii engleze. Prin feed-back-ul pozitiv obținut la clasă în urma utilizării tehnicilor dramatice de către prof. Adelina-Leontina Dumitru, se demonstrează cu prisosință faptul că predarea limbii engleze prin intermediul acestora este o alternativă atractivă deoarece oferă contextul adecvat atât pentru ascultare cât și pentru producția de limbaj, punându-i pe elevi în situația de a-și folosi toate resursele lingvistice, ei îmbunătățindu-și astfel competențele de comunicare. Activitățile dramatice au succes în rândul elevilor deoarece ei folosesc limba într-un anumit context sau situație, iar adoptarea acestei poziții îi implică din punct de vedere creativ. Astfel, folosirea acestei metode în predarea limbii engleze are drept rezultat o comunicare reală care implică sentimente, emoții, idei, adaptabilitate. Pe scurt, oferă oportunitatea de a folosi efectiv limba, ceea ce lipsește metodelor tradiționale convenționale.

Adelina Dumitru –
Teaching English through Drama   
   
Cu un singur click pe copertă puteți comanda:
Click pe copertă pentru PDF-ul revistei
5.81 lei
Cărțile AIUS
Cuprins
Nr. 4 / 2016
  AVANTEXT
Marinescu Nicolae: Cultura română spre o nouă paradigmă
  MIȘCAREA IDEILOR
Grigurcu Gheorghe
: Un Soljeniț în român
Bălănescu Flori: Paul Goma: un scriitor de 39 de ani de refugiu politic
Nimigean O.: Paradigma Goma
Brun Sanda: Datoria de a nu tăcea
Ungureanu Dumitru: 1977, din iarnă până-n vară
Țurcanu Andrei: Hiperbola poetică a cotidianului - un model de percepție a lumii în romanul „Din calidor”
Corcinschi Nina: Păulică - personajul din Calidor
Grati Aliona: Alfabecedar - „cuvântarul” fără limite
Bușe Ionel: Din Calidor sau despre magia onirică a originilor
Crețu Bogdan: Provocările estetice ale lui Paul Goma
Ilișoi Viorel: Adevărata putere a lui Paul Goma
   SERPENTINE
Anghelescu Dan: Receptarea actuală a scriitorilor români din exil (II)
  CRONICA LITERARĂ
Buzera Ion: Ce-a mai rămas din cultură?
  BELETRISTICĂ
Bâlici Mihnea: Poeme
  LECTURI
Dragoste Cosmin: Orașul cu măștile demascării
Voinea Eliza: Când nevroza împinge condeiul în sân
Ghidirmic Ovidiu: Poetica romanului
Vlad Davian: O incursiune în camera de refugiu a poeziei
Gongonea Silviu: Pânza de păianjen sau despre re?eaua semiotică a lui Petri?or Militaru
Mircea Eleanor: Aventuri de traducător
  ARTE
Fabian Geo: Cronica stagiului Europa (V)
Buce Răduț Magda: Impresionismul sibian pe calea sufletului spre desăvârșire
  AVANGARDE
Colonaș Florin: Cale liberă (foileton Dada)
  ANTROPOS
Repciuc Ioana: De la festinul antic la postul ortodox. Etno-gastronomia grecilor
  UNIVERSALIA
Tzara Tristan: Poeme
Delia Drăgănescu
Iuliu Cezar Săvescu se află în inima Anului Zero, care ține din 1869 până în 1914, până la „apocalipsa” primului război mondial, reverberând, în opinia lui Eugen Ionescu, până în anii 1930-40, pentru că nihilismul politic ar fi o concretizare (și o vulgarizare) a nihilismului poetico-filosofic din anii 1880. Poetul român decedat în 1903 la București într-o cruntă mizerie se află la intersecția dintre o lume muribundă și alta in statu nascendi. Nihilismul apare tocmai în asemenea momente de cotitură, când umbra numinosului este la apogeu, criza culturii și a civilizației întâlnindu-se cu criza personală a poetului-seismograf. Săvescu este un “enfant de la fin du siecle”, pentru a modifica expresia lui Musset. Moartea sa, la fel ca trecerile în neființă ale lui Nietzsche sau Wilde (ambele în 1900) simbolizeaz㠓the rise and fall of Year Zero”, decesul unei forme de expresie, care în deriva sa a creat modernitatea, producând în așa-zisa ei decandență o altă Renaștere.Ștefan Bolea
Iuliu Cezar Săvescu –
Poezii alese   
    
7.23 lei
Fără pretenții de teoretician și ambiția de a-și converti cu dinadinsul asociații la concepțiile lui Breton, Sașa Pană se instituie în propagandistul îndărătnic al acestora. Rivalizând cu Gh. Dinu și Ilarie Voronca în cultul imaginii pe care, după o definiție împrumutată, o înțelegea ca „formă magică a principiului identității”, el difuzează cu strictețe recomandațiile doctrinei: visul și hazardul obiectiv ca surse unice ale artei, dicteul automat ca metodă de acces la ele, spontaneitatea absolută a actului poetic. Ideile de boltă, expuse în articole directive ori în eseuri se vor încorpora cu o fidelitate foarte relativă într-o serie de poezii și în prozo-poeme – gen revendicat de autor, meritând o atenție aparte, de vreme ce, dincolo de infiltrațiile argheziene, prelungește destul de original traseul prozei noastre artistice.
Volumele de mai sus sunt co-finanțate
de Administrația Fondului Cultural Național
Sașa Pan㠖 Opera poetică        
9.30 lei
Mihail Petroveanu