REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XVIII
  Mozaicul este o revistă culturală de tradiție, fondată la Craiova de către Constantin Lecca în 1838, cu un program proeuropean.

    Reluat după 160 de ani, în 1998 în serie nouă, Mozaicul se așează în continuarea opțiunii europene, prin asumarea unui program neopașoptist în sensul dat acestei noțiuni de Adrian Marino, mentorul spiritual al revistei.

    În cei zece ani de la apariție, Mozaicul și-a definit opțiunea de a identifica și promova valorile culturale de circulație națională și universală din Oltenia, rămânând deschisă în același timp prezentării unor evenimente culturale din spațiul național, astfel încât să se opună enclavizării culturale.

  Revista apare lunar și cuprinde eseuri, beletristică, cronici literare, teatrale, muzicale, de artă plastică, interviuri, reportaje, breviar, revista presei culturale, grafică.
Lucrarea de față evidențiază beneficiile multiple ale folosirii artei dramatice în predarea limbii engleze. Prin feed-back-ul pozitiv obținut la clasă în urma utilizării tehnicilor dramatice de către prof. Adelina-Leontina Dumitru, se demonstrează cu prisosință faptul că predarea limbii engleze prin intermediul acestora este o alternativă atractivă deoarece oferă contextul adecvat atât pentru ascultare cât și pentru producția de limbaj, punându-i pe elevi în situația de a-și folosi toate resursele lingvistice, ei îmbunătățindu-și astfel competențele de comunicare. Activitățile dramatice au succes în rândul elevilor deoarece ei folosesc limba într-un anumit context sau situație, iar adoptarea acestei poziții îi implică din punct de vedere creativ. Astfel, folosirea acestei metode în predarea limbii engleze are drept rezultat o comunicare reală care implică sentimente, emoții, idei, adaptabilitate. Pe scurt, oferă oportunitatea de a folosi efectiv limba, ceea ce lipsește metodelor tradiționale convenționale.

Adelina Dumitru –
Teaching English through Drama   
   
Cu un singur click pe copertă puteți comanda:
Click pe copertă pentru PDF-ul revistei
5.81 lei
Cărțile AIUS
Cuprins
Nr. 12 / 2015
  AVANTEXT
Constantin M. Popa: metanoia unui praeceptor amoris
Nicolae Marinescu: arhipeleagul România
  MIȘCAREA IDEILOR
Mihaela Albu:
Vintilă Horia - scriitorul „conexiunilor semnificative”
Dan Anghelescu: Vintilă Horia - o Călătorie la Centrele pământului
Georgeta Orian: o întâlnire cu folos: Vintilă Horia și Giovanni Papini
Gheorghe Glodeanu: despre Credință și Creație la Vintilă Horia
Dana Oprica: prolog la centenar
Sanda Popescu Duma: pentru un eventual „chapeau”
Traian D. Lazăr: corespondența Vintilă Horia - Basarab Nicolescu (III)
Constantin Cubleșan: Vintilă Horia - exilul, o existență tragică
Ion Deaconescu:Vintilă Horia: „suferința pe care ți-o dă exilul este, la rândul ei, dătătoare de frumos”
  BELETRISTICĂ
Diana Beldeanu: poeme
  CRONICA LITERARĂ
Ion Buzera: dramolete de provincie
  LECTURI
Mihai Ghițulescu: Booia despre Emineeescu
Victor Rusu: între cotidianul anost și ritualuri erotice
  ARTE
Lucian Irimescu: artă și politică - politica artei (I)
Sebastian Corneanu: doar o Expoziție de Pictură?
Geo Fabian: stagiunea Europa - primele concerte
Ivona Hristescu: moment istoric pe scena Operei Române Craiova - „procesul“ de Philip Glass
  SERPENTINE
Ion Hirghiduș: provocările gândirii/ filosofiei pentru Aurel Pera
Marian Victor Buciu: Monica Lovinescu: scrisul vieții, viața scrisului (II)
Cristina Gelep: scrieri din (sub)conștient
Ioan Lascu: viața ca literatură
  UNIVERSALIA
Bernhard Widder: haiku-uri
(traducere de Roxana Ilie)
Delia Drăgănescu
Iuliu Cezar Săvescu se află în inima Anului Zero, care ține din 1869 până în 1914, până la „apocalipsa” primului război mondial, reverberând, în opinia lui Eugen Ionescu, până în anii 1930-40, pentru că nihilismul politic ar fi o concretizare (și o vulgarizare) a nihilismului poetico-filosofic din anii 1880. Poetul român decedat în 1903 la București într-o cruntă mizerie se află la intersecția dintre o lume muribundă și alta in statu nascendi. Nihilismul apare tocmai în asemenea momente de cotitură, când umbra numinosului este la apogeu, criza culturii și a civilizației întâlnindu-se cu criza personală a poetului-seismograf. Săvescu este un “enfant de la fin du siecle”, pentru a modifica expresia lui Musset. Moartea sa, la fel ca trecerile în neființă ale lui Nietzsche sau Wilde (ambele în 1900) simbolizeaz㠓the rise and fall of Year Zero”, decesul unei forme de expresie, care în deriva sa a creat modernitatea, producând în așa-zisa ei decandență o altă Renaștere.Ștefan Bolea
Iuliu Cezar Săvescu –
Poezii alese   
    
7.23 lei
Fără pretenții de teoretician și ambiția de a-și converti cu dinadinsul asociații la concepțiile lui Breton, Sașa Pană se instituie în propagandistul îndărătnic al acestora. Rivalizând cu Gh. Dinu și Ilarie Voronca în cultul imaginii pe care, după o definiție împrumutată, o înțelegea ca „formă magică a principiului identității”, el difuzează cu strictețe recomandațiile doctrinei: visul și hazardul obiectiv ca surse unice ale artei, dicteul automat ca metodă de acces la ele, spontaneitatea absolută a actului poetic. Ideile de boltă, expuse în articole directive ori în eseuri se vor încorpora cu o fidelitate foarte relativă într-o serie de poezii și în prozo-poeme – gen revendicat de autor, meritând o atenție aparte, de vreme ce, dincolo de infiltrațiile argheziene, prelungește destul de original traseul prozei noastre artistice.
Volumele de mai sus sunt co-finanțate
de Administrația Fondului Cultural Național
Sașa Pan㠖 Opera poetică        
9.30 lei
Mihail Petroveanu